UNiQ HR - Systém pro personalistiku
CZ | EN | ES

HR - Systém pro personalistiku

Optimálně nastavená personální politika je jedním ze základních pilířů efektivně fungujícího podniku. Systém UNiQ a jeho modul pro personalistiku je skvělým nástrojem pro HR manažery. Díky němu totiž získají maximální kontrolu o uchazečích a pracovních pozicích. Systém má jednoduché ovládání a zaručuje rychlou práci se všemi položkami. HR modul je vysoce efektivním nástrojem, který zvýší efektivitu personalistiky v každém podniku!

Přehledně, rychle a souhrnně

Agenda, která se k personalistice a především k přijímání nových zaměstnanců váže, je velmi obsáhlá. Personalisté se proto mohou v návalu informací lehce ztratit. Právě tento obrovský problém HR - Systém pro personalistiku UNiQ řeší. Správa je rozdělena do několika položek, které jsou vzájemně propojeny. Zadávání do systému je snadné, protože se data vpisují do předem připravených elektronických formulářů. Právě tím je eliminováno riziko ztráty dat.

Nové pracovní pozice a jejich správa

Pro případ přijímání nových zaměstnanců je připraven modul Nová pozice, který se dále dělí na složku Inzerát a Pracovní pozice. Inzerát je jednoduchá aplikace pro tvorbu a správu inzerátu pro novou pozici. Složka Pracovní pozice slouží jako seznam základních kritérií, které se na danou pozici váží. Je možné zde vyplnit například: Význam interního popisu pozice, Klíčové odpovědnosti, Způsobilosti - Soft Skills/Měkké dovednosti, Způsobilosti - Hard Skills/Tvrdé dovednosti, Metody měření výkonnosti na dané pozici i Kontrolní otázky k otestování kvality popisu pracovní pozice. Každá pracovní pozice obsahuje i záznam o vyhovujících a přijatých kandidátech.

Modul pro inzerci pracovních pozic

Pro snadnou a efektivní inzerci pracovních pozic je připraven modul Inzerujeme. Ten nabízí možné zdroje náboru nových zaměstnanců. Je napojen na internetové servery zaměřené na inzerci volných pracovních pozic jako například jobs.cz, monster.cz, facebook.com či linkedin.com a jiné. Jeho součástí je i přehledný Harmonogram náboru.

šablony pro adaptační plán

Systém umožňuje také vytváření HR šablon pro adaptační plán. Zde je možné jasně definovat cíle, význam a nástroje adaptačního programu, a také nastavit plán schůzek a hodnocení v průběhu adaptace zaměstnance. Systém umožňuje vytvářet libovolné množství HR šablon.

Detailní přehled pracovních pozic

Modul HR poskytuje také detailní přehled o pracovních pozicích. V seznamu se vždy objevuje název pozice, údaje o jejím zakladateli, datum vytvoření i počet uchazečů. V rámci modulu je samozřejmě dostupný i přehledný seznam všech uchazečů. Pro každého uchazeče je možné vytvořit zvláštní kartu s jeho osobními a kontaktními údaji (jméno, pozice, fotografie, e-mail, telefon a hodnocení).

 
Náhled obrazovky
Náhled obrazovky
 


Další moduly

Kontrolní systém
Kontrolní systém
UNiQ je online systém pracující na cloudovém řešení, určený pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.
ERP - Informační a ekonomický systém
ERP - Informační a ekonomický systém
je systém pro řízení produkčních procesů firmy.
Docházkový systém
Docházkový systém
je nástroj pro přesnou kontrolu příchozího a odchozího času zaměstnanců do práce a z práce.
Emailingový systém
Emailingový systém
umožnuje komunikaci prostřednictvím e-mailu, která je v systému UNiQ jednoduchá a intuitivní.
Fakturační systém
Fakturační systém
UNIQ má řadu velice zajímavých funkcí, které jsou navzájem propojeny a fungují jako kompaktní celek.
Call centrum
Call centrum
Vlastní, malonákladové, ale přitom plnohodnotné call centrum.
HR - Systém pro personalistiku
HR - Systém pro personalistiku
je jedním ze základních pilířů efektivně fungujícího podniku.
Systém pro vymáhání pohledávek
Systém pro vymáhání pohledávek
CONTROL v systému UNiQ je velice efektivním nástrojem pro správu a vymáhání pohledávek.
Pokladní systém
Pokladní systém
v systému UNiQ je nástrojem, který nabízí absolutní kontrolu nad veškerými finančními transakcemi v podniku.
Projektový management
Projektový management
pro správné stanovení cílů projektů a jejich plnění je základem úspěšného fungování firmy.
Pracovní výkaz
Pracovní výkaz
je obrovským pomocníkem pro každého zaměstnavatele, který chce mít absolutní přehled nad efektivitou práce zaměstnanců.
Úkoly a plánování
Úkoly a plánování
usnadňuje naplánovat úkoly a sladit práci zaměstnanců tak, aby bylo jejich plnění rychlé a efektivní.
Skladová evidence
Skladová evidence
, kterou systém UNiQ nabízí, funguje přesně a neomylně. Určena je především pro vedoucí pracovníky skladu.
Kontrolní systém
Kontrolní systém
UNiQ je online systém pracující na cloudovém řešení, určený pro kontrolu kvality poskytovaných služeb.
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
CRM - Systém pro řízení vztahů se zákazníky
umožňuje řízení vztahů mezi firmou a jejími zákazníky.
ERP - Informační a ekonomický systém
ERP - Informační a ekonomický systém
je systém pro řízení produkčních procesů firmy.